Areál jezera Lhota je otevřen od května do září po celý týden vždy od 06:00 do 21:00 hodin.

 

Ceník:


Jednorázové vstupné                                   Základní                              Po 17. hodině

Dospělí                                                               50 Kč                                     30 Kč

Děti do 6 let                                                         0 Kč                                       0 Kč

Děti do 15 let, studenti, ZTP                              30 Kč                                      20 Kč

Permanentka na 10 vstupů                               400 Kč                                  sleva 100 Kč

 

Parkovné:

                                                                        Základní                              Po 17. hodině

Osobní automobil                                                80 Kč                                     50 Kč

Motocykl                                                              50 Kč                                     30 Kč

Autobus a ostatní tranzit                                    100 Kč                                     50 Kč

Permanentka na 10 vjezdů                                600 Kč                                  sleva 200 Kč

 

Beach volejbal

 

Objednávky jsou přijímány na čísle + 420 777 837 552.

Předpokládáno je zaplacení vstupného do areálu, pokud jsou v provozu pokladny.

 

Provozní řád

 • Koupání v jezeře areálu Lhota je povoleno jen na vlastní nebezpečí
 • Během provozní doby platí v celém areálu přísný zákaz lovu ryb
 • Stánkový prodej je možno realizovat pouze na předem vyhrazených místech
 • Pokud se kapacita areálu naplní, dojde k jeho uzavření a to včetně přilehlého parkoviště

Povinnosti návštěvníků areálu:

 • Udržovat čistotu a pořádek v areálu i jeho bezprostředním okolí
 • Šetřit zařízení areálu, případně nahradit škodu vzniklou vlastním zaviněním
 • Veškeré odpadky odkládat do odpadkových košů, kontejnerů a dalších vyhrazených míst
 • Chovat se uvnitř areálu ukázněně a ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům
 • Nerušit je svým křikem nebo hlukem z rozhlasových přijímačů či jiných zdrojů
 • Používat výlučně vodu ze zdrojů k tomu určených a to takovým způsobem, který je na těchto zdrojích označený
 • Dbát pokynů a příkazů dozorčích orgánů správy areálu jezera Lhota

 

V areálu jezera Lhota je zakázáno:

 • pokladna jezero lhotaStanovat, bivakovat, tábořit, grilovat a rozdělávat oheň
 • Vodit zde psy, kočky nebo jiná zvířata
 • Kouřit v zalesněných prostorách areálu
 • Používat na jezeře motorové čluny
 • Přemisťovat a poškozovat zařízení areálu a jeho porosty
 • Zdržovat se a nudistické pláži v oblečení (neplatí pro orgány správy areálu)
 • Pobývat v areálu bez plavek a oblečení (výjimka platí pro prostor nudistické pláže)
 • Vjíždět do areálu koupaliště s motorovými vozidly (výjimka platí pro zásobovací a služební vozidla)
 • Fotografovat a pořizovat záznamy na nudistické pláži
 • Fotografovat a pořizovat záznamy pro komerční účely v celém areálu (výjimku je možno udělit pouze vedením koupaliště)