JEZERO LHOTA

Ceník a provozní řád

Jednorázové vstupné     Základní        Po 17. hodině
Dospělí    50 Kč        30 Kč
Děti do 6 let     0 Kč    0 Kč
Děti do 15 let, studenti, ZTP   30 Kč    20 Kč
Permanentka na 10 vstupů         400 Kč  sleva 100 Kč

Parkovné:

Dopravní prostředek Základní        Po 17. hodině
Osobní automobil  80 Kč       50 Kč
Motocykl  50 Kč      30 Kč
Autobus a ostatní tranzit   100 Kč       50 Kč
Permanentka na 10 vjezdů    600 Kč         sleva 200 Kč

Beach volejbal

Objednávky jsou přijímány na čísle + 420 777 837 552.

Předpokládáno je zaplacení vstupného do areálu, pokud jsou v provozu pokladny.

Provozní řád

 • Koupání v jezeře areálu Lhota je povoleno jen na vlastní nebezpečí
 • Během provozní doby platí v celém areálu přísný zákaz lovu ryb
 • Stánkový prodej je možno realizovat pouze na předem vyhrazených místech
 • Pokud se kapacita areálu naplní, dojde k jeho uzavření a to včetně přilehlého parkoviště

Povinnosti návštěvníků areálu:

 • Udržovat čistotu a pořádek v areálu i jeho bezprostředním okolí
 • Šetřit zařízení areálu, případně nahradit škodu vzniklou vlastním zaviněním
 • Veškeré odpadky odkládat do odpadkových košů, kontejnerů a dalších vyhrazených míst
 • Chovat se uvnitř areálu ukázněně a ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům
 • Nerušit je svým křikem nebo hlukem z rozhlasových přijímačů či jiných zdrojů
 • Používat výlučně vodu ze zdrojů k tomu určených a to takovým způsobem, který je na těchto zdrojích označený
 • Dbát pokynů a příkazů dozorčích orgánů správy areálu jezera Lhota

V areálu jezera Lhota je zakázáno:

 • Stanovat, bivakovat, tábořit, grilovat a rozdělávat oheň
 • Vodit zde psy, kočky nebo jiná zvířata
 • Kouřit v zalesněných prostorách areálu
 • Používat na jezeře motorové čluny
 • Přemisťovat a poškozovat zařízení areálu a jeho porosty
 • Zdržovat se a nudistické pláži v oblečení (neplatí pro orgány správy areálu)
 • Pobývat v areálu bez plavek a oblečení (výjimka platí pro prostor nudistické pláže)
 • Vjíždět do areálu koupaliště s motorovými vozidly (výjimka platí pro zásobovací a služební vozidla)
 • Fotografovat a pořizovat záznamy na nudistické pláži
 • Fotografovat a pořizovat záznamy pro komerční účely v celém areálu (výjimku je možno udělit pouze vedením koupaliště)